01
01
01

Η λέξη σαρκοείδωση είναι λόγιο ενδογενές δάνειο από την αγγλική λέξη sarcoidosis, που με τη σειρά της έχει πλαστεί από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις σάρξ + εἶδος («η φλεγμονή δίνει την εντύπωση ακατέργαστης σάρκας»).

Ειδικά θέματα

Σαρκοείδωση του Ανώτερου Αναπνευστικού (SURT)

Η σαρκοείδωση είναι μια χρόνια πολυσυστηματική κοκκιωματώδης νόσος αγνώστης αιτιολογίας. Ο κύριος στόχος προσβολής της νόσου είναι οι πνεύμονες, όμως οποιοδήποτε άλλο όργανο του σώματος μπορεί να νοσήσει. Το ανώτερο αναπνευστικό συμμετέχει στην νόσο, με συχνότερα σημεία προσβολής την μύτη και τα παραρρίνια, τον λάρυγγα, την στοματική κοιλότητα και σπανιότερα το αυτί. Δυστυχώς τα συμπτώματα που προκαλούνται από το ανώτερο αναπνευστικό είναι μη ειδικά και συχνά αποδίδονται σε άλλες πιο κοινές παθήσεις, γεγονός που καθυστερεί την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση.

Μιλώντας με ποσοστά, στην διεθνή βιβλιογραφία παρατηρούμε πως περίπου το 4%-6% των ασθενών με διεγνωσμένη σαρκοείδωση παρουσιάζουν και συμμετοχή από το ανώτερο αναπνευστικό. Τα συχνότερα συμπτώματα περιλαμβάνουν την ρινική συμφόρηση και το βράγχος φωνής1, συμπτώματα τα οποία δεν προδιαθέτουν για την συγκεκριμένη νόσο και απαιτούν αυξημένο δείκτη εγρήγορσης από τον θεράποντα.

Η θεραπεία για την σαρκοείδωση του ανώτερου αναπνευστικού συνίσταται στην συντηρητική θεραπεία με συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών από του στόματος, ή και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδοφλεβίως. Σε περιπτώσεις όπου αυτό αντενδείκνυται, η θεραπεία περιλαμβάνει ανοσοκατασταλτικά και συγκεκριμένα την μεθοτρεξάτη2. Η χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου έχει θέση στην περίπτωση της συμμετοχής του λάρυγγα, λόγω της σημαντικής απόφραξης που μπορεί να προκαλέσει στην περιοχή αυτή, ενώ στην περιοχή της ρινός και των παραρρινίων τα αποτελέσματα της χειρουργικής προσέγγισης δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.3 4

Ευαγγέλου Ιωάννης MD, Επιμελητής ΩΡΛ Κλινικής 401 Γ.Σ.Ν.Α.

References

  1. Efstratios Panselinas, Lucinda Halstead, Rodney J. Schlosser ,Marc A. Judson. Clinical Manifestations, Radiographic Findings, Treatment Options, and Outcome in Sarcoidosis Patients with Upper Respiratory Tract Involvement. Southern Medical Journal • Volume 103, Number 9, September 2010 875.
  2. Nasal Manifestations of Systemic Diseases. Cummings Otolaryngology-HNS. 2010: 658 - 659.
  3. Kay DJ, Har-El G. The role of endoscopic sinus surgery in chronic sinonasal sarcoidosis. Am J Rhinol 2001;15:249–254.
  4. Marks SC, Goodman RS. Surgical management of nasal and sinus sarcoidosis. Otolaryngol Head Neck Surg 1998;118:856–858.