01
01
01

Η λέξη σαρκοείδωση είναι λόγιο ενδογενές δάνειο από την αγγλική λέξη sarcoidosis, που με τη σειρά της έχει πλαστεί από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις σάρξ + εἶδος («η φλεγμονή δίνει την εντύπωση ακατέργαστης σάρκας»).

Judson Marc

Judson Marc

Chief, Division of Pulmonary and Critical Care Medicine
ALBANY MEDICAL CENTER
Professor of Medicine
Medical University of South Carolina

From the USA, I welcome you to this wonderful Greek website concerning sarcoidosis. Hopefully, this website will stimulate interest and discussion concerning the disease. I have had an opportunity to collaborate with many Greek physicians, including Dr. Kalkanis, over the past decade that has resulted in many clinically meaningful research projects. I am confident that this website will be the nidus for further efforts that will ultimately benefit Greek sarcoidosis patients as well as sarcoidosis patients throughout the world.